Rys. nr 3 – przykładowe dane

ten rysunek przedstawia przykładowe dane