Rys. nr 11 – lista rozwijana ograniczająca się do nazw zawierających wpisany ciąg znaków

ten rysunek przedstawia listę rozwijaną ograniczająca się do nazw zawierających wpisany ciąg znaków