Rys. nr 7 – elementy kodu skopiowane do naszego pliku

ten rysunek przedstawia elementy kodu skopiowane do naszego pliku