Rys. nr 6 – elementy dodatku add-in, które musimy skopiować

ten rysunek przedstawia elementy dodatku add-in, które musimy skopiować