Rys. nr 3 – Otwieranie dodatku add-in za pomocą programu Excel

ten rysunek przedstawia otwieranie dodatku add-in za pomocą programu Excel