Rys. nr 29 – poprawnie rozpoznane elementy listy

ten rysunek przedstawia poprawnie rozpoznane elementy listy