Rys. nr 28 – Zmieniony kod (teraz średnik będzie znakiem rozdzielającym elementy listy)

ten rysunek przedstawia zmieniony kod (teraz średnik będzie znakiem rozdzielającym elementy listy)