Rys. nr 26 – podświetlony szukany fragment kodu

ten rysunek przedstawia podświetlony szukany fragment kodu