Rys. nr 25 – szukanie w kodzie znaku przecinka

ten rysunek przedstawia szukanie w kodzie znaku przecinka