Rys. nr 24 – okno z kodem

ten rysunek przedstawia okno z kodem