Rys. nr 22 – zmiany w kodzie dodatku (formularz)

ten rysunek przedstawia zmiany w kodzie dodatku (formularz)