Rys. nr 21 – elementy z listy rozpoznane przez dodatek jako jeden element

ten rysunek przedstawia elementy z listy rozpoznane przez dodatek jako jeden element