Rys. nr 20 – lista rozwijana stworzona poprzez sprawdzanie poprawności danych

ten rysunek przedstawia listę rozwijaną stworzona poprzez sprawdzanie poprawności danych