Rys. nr 19 – okno Sprawdzania poprawności danych

ten rysunek przedstawia okno Sprawdzania poprawności danych