Rys. nr 18 – polecenie Poprawność danych

ten rysunek przedstawia polecenie Poprawność danych