Rys. nr 17 – ListSearch wykrywające elementy z listy w kolumnie (nie listy rozwijanej)

ten rysunek przedstawia ListSearch wykrywające elementy z listy w kolumnie (nie listy rozwijanej)