Rys. nr 16 – komunikat, że wpisanej wartości nie ma na liście

ten rysunek przedstawia komunikat, że wpisanej wartości nie ma na liście