Rys. nr 15 – lista rozwijana z wyszukiwaniem

ten rysunek przedstawia listę rozwijana z wyszukiwaniem