Rys. nr 12 – Nazwa naszego makra na liście wszystkich makr

ten rysunek przedstawia nazwę naszego makra na liście wszystkich makr