Rys. nr 10 – miejsce wklejenia skopiowanego makra

ten rysunek przedstawia miejsce wklejenia skopiowanego makra