Rys. nr 9 – sprawdzenie czy tekst zawiera cyfrę

ten rysunek przedstawia sprawdzenie czy tekst zawiera cyfrę