Rys. nr 8 – wyniki funkcji SUMA.ILOCZYNÓW dla całej tabeli

ten rysunek przedstawia wyniki funkcji SUMA.ILOCZYNÓW dla całej tabeli