Rys. nr 7 – wynik funkcji SUMA.ILOCZYNÓW (ilość znalezionych cyfr w tekście)

ten rysunek przedstawia wynik funkcji SUMA.ILOCZYNÓW (ilość znalezionych cyfr w tekście)