Rys. nr 6 – tablica wartości 0 i 1 po zastosowaniu podwójnej negacji

ten rysunek przedstawia tablicę wartości 0 i 1 po zastosowaniu podwójnej negacji