Rys. nr 5 – Wartości logiczne zwrócone przez funkcję CZY.LICZBA

ten rysunek przedstawia wartości logiczne wrócone przez funkcję CZY.LICZBA