Rys. nr 4 – podgląd wyników funkcji ZNAJDŹ

ten rysunek przedstawia podgląd wyników funkcji ZNAJDŹ