Rys. nr 3 – błąd zwrócony przez funkcję ZNAJDŹ w sytuacji kiedy nie ma w tekście szukanej cyfry

ten rysunek przedstawia błąd zwrócony przez funkcję ZNAJDŹ w sytuacji kiedy nie ma w tekście szukanej cyfry