Rys. nr 2 – wynik funkcji ZNAJDŹ

ten rysunek przedstawia wynik funkcji ZNAJDŹ