rys. nr 8 - dane z kolumną niestandardową

obrazek przedstawia dane z dodaną kolumną niestandardową