rys. nr 7 - okno kolumny niestandardowej

obrazek przedstawia parametry kolumny niestandardowej