rys. nr 4 - zmiana typu danych

obrazek pokazuje jak zmienić typ danych w Power Query