rys. nr 14 - Dodane dane

obrazek przedstawia prawidłowe wyniki dodania 2 kolumn