rys. nr 13 - dodatkowe nawiasy klamrowe w zapisie funkcji List.Sum

obrazek przedstawia szczegóły zapisu funkcji List.Sum