rys. nr 10 - działanie polecenia Dodaj dla 2 kolumn

obrazek przedstawia wyniki polecenia Dodaj