rys. nr 1 - przykładowe dane

obrazek przedstawia przykładowe dane