rys. nr 9 - Błąd w kroku Zmieniono typ, wynikający z przesunięcia kroku Zmieniono nazwy kolumn

ten rysunek przedstawia błąd w kroku Zmieniono typ, wynikający z przesunięcia kroku Zmieniono nazwy kolumn