rys. nr 8 - ręczna zmiana położenia kroku Zmieniono nazwy kolumn

ten rysunek przedstawia ręczną zmianę położenia kroku Zmieniono nazwy kolumn