rys. nr 7 - Błąd wynikający z braku podanej nazwy, po zmianie odwołania tabeli MakeMyHeaders

ten rysunek przedstawia błąd wynikający z braku podanej nazwy, po zmianie odwołania tabeli MakeMyHeaders