rys. nr 3 - Edytor zapytań Power Query z trzema tabelami

ten rysunek przedstawia trzy tabele z danymi w Power Query