rys. nr 23 - wywołana tabela Sales

ten rysunek przedstawia wywołaną tabelę Sales