rys. nr 22 - zmiany w edytorze zaawansowanym

ten rysunek przedstawia zmiany w edytorze zaawansowanym