rys. nr 21 - analogicznie wywołana tabela Sales

ten rysunek przedstawia wywołaną drugą tabelę Sales