rys. nr 20 - wywołana tabela Admin

ten rysunek przedstawia wywołaną przez nas tabelę w funkcji