rys. nr 2 - Lista zapytań w panelu bocznym Zapytania i połączenia w Excelu

ten rysunek przedstawia listę wszystkich zapytań w Excelu