rys. nr 15 - dynamiczna tabela

ten rysunek przedstawia dynamiczną tabelę, która działa poprawnie przy zmianie źródła danych