rys. nr 14 - zapis formuły do odwołania się bezpośrednio do źródła (source)

ten obrazek przedstawia sposób odwołania bezpośrednio do źródła w pasku formuły