rys. nr 10 - Zmiana nazwy kolumny w pasku formuły

ten rysunek przedstawia zmianę nazwy kolumny w pasku formuły