rys. nr 8 - ścieżka dostępu do polecenia Ze skoroszytu

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Ze skoroszytu