rys. nr 6 - próba odczytania danych nie z zaznaczonego zakresu a z nałożonego filtru

ten rysunek przedstawia próbę odczytania danych nie z zaznaczonego zakresu a z nałożonego filtru