rys. nr 3 - pobieranie danych do Power Query za pomocą polecenia Z tabeli/zakresu

ten rysunek przedstawia pobieranie danych do Power Query za pomocą polecenia Z tabeli/zakresu